Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van de app en deelauto’s, gaat de gebruiker akkoord met de regels omtrent autogebruik, schade en pech, betalingen en overige bepalingen in dit document.

ARTIKEL 1. Autogebruik

 1. Verkeersregels
  De gebruiker dient in het bezit te zijn van een geldig Europees rijbewijs en zich te houden aan alle wettelijke verkeersregels voor het rijden in een auto. De minimumleeftijd van de gebruiker is 23 jaar.
 2. Overige regels
  Het is niet toegestaan om;
  – in de auto te roken;
  – de auto’s te gebruiken voor rijles of voor het vervoer van personen tegen betaling met uitzondering van carpooling;
  – de auto’s te gebruiken voor het houden van wedstrijden, rally’s of rijlessen;
  – de auto’s te gebruiken op een circuit of een terrein waarvoor een de auto niet geschikt is, dan wel op een terrein waar staat aangegeven dat betreding daarvan op eigen risico is;
  – de auto’s te gebruiken voor het vervoer van dieren of illegale goederen.
  – de auto’s te gebruiken onder invloed van drank, drugs of andere bedwelmende middelen;
  – de auto’s vuil achter te laten;
  – de auto’s te verkopen;
  – de auto’s te gebruiken als taxi.
  Daarnaast is de gebruiker verplicht om de auto’s;
  – met zorg en als een goed huisvader te gebruiken;
  – in goede staat te houden.
  Alle kosten als gevolg van het overtreden van de bovenstaande regels door de gebruiker (bijv, verwijderen van rookgeur uit bekleding) zullen in rekening gebracht worden naar de gebruiker, plus €50,- incl. BTW administratievergoeding.
 3. Einde van de rit
  De rit is beëindigd nadat de auto weer op de thuislocatie is teruggezet, de auto is afgesloten via de app en de reserveringsperiode is beëindigd. Indien het een elektrische deelauto betreft dient de deelauto altijd op een laadpunt te worden aangesloten en moet er een laadsessie worden gestart.
 4. Verkeersovertredingen en parkeerboetes
  De gebruiker is verantwoordelijk voor boetes tijdens of als gevolg van de rit, bijvoorbeeld door fout parkeren, of snelheidsboetes. Deze zullen separaat worden doorbelast aan de bestuurder.
 5. Storingen en/of foutmeldingen
  Foutmeldingen die de auto aangeeft dienen z.s.m. aan de Eigenaar van het voertuig te worden gemeld info@up4rent.nl of per telefoon +31541516100
 6. Tanken en laden
  In de auto is een tankpas aanwezig. Laad- en tanksessies dienen betaald te worden met de tankpas. Losse facturen van andere laad- en tanksessies zullen niet verwerkt worden in de factuur. De tankpas moet na de rit onder de zonneklep in de deelauto blijven liggen en mag enkel gebruikt worden voor de betreffende deelauto.
 7. Parkeren
  De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het betalen van eventuele parkeerkosten.

ARTIKEL 2. App gebruik

 1. Reserveren met de app
  De auto kan alleen gereserveerd worden door via de app een reservering te plaatsen.
 2. Reservering verlengen
  Indien de auto langer gehouden wordt dat de in eerste instantie gereserveerde tijd, dan dient de gebruiker zijn/haar reservering te verlengen in de app. Indien een reservering niet kan worden verlengd, dan houdt dat in dat er al een andere reservering gepland staat. In een dergelijk geval dient de auto op de aangegeven eindtijd weer terug te zijn op de locatie waar de reservering oorspronkelijk is gestart. Voor het te laat terugbrengen van de auto kunnen kosten in rekening worden gebracht.
 3. Toegestane bestuurder
  De deelauto mag alleen bestuurd worden door gebruiker die toegang heeft tot de deelauto via hun eigen persoonlijke account en op wiens account een reservering loopt tijdens het gebruik. Het is niet toegestaan iemand anders dan de eigenaar van het account te laten inloggen op het gebruikersaccount.

ARTIKEL 3. Schade en Pech

 1. Controleren op schade voor gebruik
  Voor gebruik dient de auto gecontroleerd te worden op schade. Eventuele schades dienen via de app gemeld te worden. Niet gemelde schade zal worden verhaald op de laatste gebruiker.
 2. Schade
  Bij schade (eenzijdig en aan anderen of de eigendommen van anderen) dient het schadeformulier volledig ingevuld te worden en bij de Eigenaar te worden ingeleverd, samen met foto’s van de schade. Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade ontstaan tijdens de periode van bruikleen aan respectievelijk ten gevolge van het gebruik van de auto en zal de autobezitter ter zake volledig schadeloosstellen.
 3. Verzekering en eigen Risico
  Auto’s op het platform zijn minimaal WA verzekerd. Er geldt standaard een eigen risico van € 450,- per niet verhaalbare schade en €75,- per ruitschade. Deze zal in de factuur aan de betreffende gebruiker worden verrekend.
 4. Pech
  In geval van pech dient er contact opgenomen met de helpdesk, welke te bereiken is via +31(0)541-516100.
 5. Schade door misbruik
  De gebruiker is verantwoordelijk voor alle schade, mechanisch of op andere wijze, die direct het gevolg is door misbruik van de auto door de gebruiker. Kosten hiervan zullen worden verrekend in de maandfactuur naar de gebruiker.

ARTIKEL 4. Betaling

 1. Tarieven
  De tarieven voor de auto’s op het platform staan vermeld op de website van in de WeGo Carsharing App. De tarieven zijn incl. BTW. De ritprijs wordt bepaald aan de hand van gereden kilometers en gereserveerde tijd. De gereserveerde tijd wordt altijd in rekening gebracht, ook als de auto niet wordt gebruikt. Gedurende die periode is het namelijk niet mogelijk voor een andere gebruiker om de auto te gebruiken.
 2. Annuleringskosten
  Indien een reservering na de starttijd van de reservering wordt geannuleerd kunnen de volledige reserveringskosten in rekening gebracht worden.
 3. Betalingsvoorwaarden
  Na het beëindigen van de boeking ontvangt de bestuurder een factuur voor de rit. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. Indien de factuur na de herinnering niet betaald wordt dan kan de bestuurder geblokkeerd worden voor gebruik van de huurauto en zullen wij de factuur uit handen geven aan deurwaarderskantoor GGN.
 4. Verrekening van boetes en niet verhaalbare schade
  In het geval van boetes en/of niet verhaalbare schade dan zal dit verwerkt worden in de factuur naar de gebruiker, met bijgaand een specificatie van de betreffende rit en gebruiker. Voor het doorbelasten van een boete brengen wij €7,50 incl. BTW administratiekosten in rekening.
 5. Niet tijdig inleveren.
  Indien een auto te laat wordt teruggebracht, wordt het geldende uurtarief van de auto in tienvoud in rekening gebracht zolang de auto niet is teruggebracht en de reservering nog niet is afgesloten.

ARTIKEL 5. Aansprakelijkheid
Gebruiker zal EIGENAAR, de autobezitter en in indien het een zakelijke autobezitter betreft de andere gelieerde entiteiten aan deze zakelijke autobezitter, telkens volledig schadeloosstellen en volledig vrijwaren in geval van claims van derden, niets uitgezonderd, met betrekking tot de onderhavige bruikleen.

ARTIKEL 6. Overig

 1. Informatie delen met derden
  De gebruiker gaat ermee akkoord dat de eigenaar samen met WeGo Carsharing ritgegevens verzamelt en inzicht heeft in de ritinformatie van de gebruiker en dit met derde partijen deelt voor de volgende zaken: verzoeken via de helpdesk, afhandelen van pech of schade en een eventuele verzekeringscontrole.
  Gegevens worden gebruikt voor;
  – Rit- en reserveringsadministratie ten behoeve van facturatie en behandelen van pech, schade en
  misbruik;
  – De helpdesk;
  – Verbetering van het product.

Voor meer informatie zie de privacyverklaring.

ARTIKEL 7. Aanpassingen in voorwaarden
Gebruiker zal worden ingelicht over eventuele aanpassingen van de regels. Indien de gebruiker niet akkoord gaat, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.